เมื่อวานไปงาน Meetup เกี่ยวกับ Promise มา ซึ่งจัดที่ GeekyBase เมื่อฟังไปแล้วสิ่งที่อาจจะทำให้งงได้เล็กน้อย ก็คือที่มาที่ไปของปัญหา Callback หรือที่เรียกว่า Callback hell และก็สามารถแก้ไขหรือเยียวยาให้ดีขึ้น ด้วย pattern หนึ่งที่เรียกว่า Promise

Read More…