ในการดูแลรักษา code ของระบบต่าง ๆ มันไม่ได้ง่ายเลย ยิ่งเป็น Legacy code แล้วยิ่งยากเข้าไปใหญ่ แต่ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกับ code ก่อน ทั้งเรื่องของ ข้อมูลทั่วไปของ code เช่น จำนวนบรรทัด จำนวนไฟล์ จำนวน method ข้อมูลเรื่องความซับซ้อนของ code ข้อมูลเรื่อง code ที่ซ้ำซ้อน (Duplication) ความสัมพันธ์ของ code (Dependency) โดยเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากก็คือ เรื่อง ความสัมพันธ์ของ code (Dependency) ว่าผูกติดกันอย่างไรบ้าง

Read More…