วันนี้มีโอกาสมาแบ่งปันเรื่อง วิธีการเขียนโค้ดที่แย่ๆ ในงาน Java Boot Camp ครั้งที่ 2 ตั้งตึก Park Venture โดยสิ่งที่มาแบ่งปันนั้นประกอบไปด้วย การตั้งชื่อแย่ๆ การซ่อนหรือปิดบังความผิด การออกแบบโค้ดที่ผิด ไม่ต้องเขียน test และปิดด้วยการอธิบายเรื่อง code ที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วย จะต้องทำงานตรงกับความต้องการของลูกค้า นั่นคือมี test และต้องทำงานผ่านนะ สิ่งที่ออกแบบกับสิ่งที่พัฒนาขึ้นมา ต้องไปด้วยกันสิ ลดความซ้ำซ้อนของโค้ด พยายามทำให้ส่วนต่างๆ เช่น class, method มีขนาดเล็กมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยทั้ง 4 ข้อนี้คือ Simple Design Rule นั่นเอง

Read More…