hackathon Archive

สวัสดี Ethereum ด้วย Hello World Project

สองวันหนึ่งคืนในการเข้าร่วมงาน Blockchain Hackathon ได้รับความรู้และประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับ แนวคิด Blockchain ทั้งในยุค 1.0 และ 2.0 Blockchain ecosystem Ethereum การสร้าง Contract ใน Ethereum การพัฒนาระบบด้วย web3.js รวมทั้งสิ่งที่สำคัญมาก ๆ คือ การพัฒนาระบบงานผ่าน Contract ของ Ethereum เป็นแนวคิดที่สนุกมาก ๆ เทียบง่าย ๆ ก็คือ Serverless นั่นเอง ดังนั้นมาลองสร้างระบบงานง่าย ๆ ผ่าน Contract ของ Ethereum กันดีกว่า เพื่อจะได้เข้าใจกันมากขึ้น

Read More…

ภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในงาน Hackathons 

Hackathons คืออะไร งานนี้อาจจะถูกเรียกว่า Hack day, HackFest หรือ CodeFest เป็นงานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับ การพัฒนา software การพัฒนา hardware โดยกลุ่มคนที่เข้าร่วมนั้นเป็นใครก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนา

Read More…