ในภาษา Go นั้น ถ้าคุณต้องการนับค่าหรือเก็บข้อมูลอะไรบางอย่างลงในตัวแปร เช่น นับจำนวนการใช้งาน function ต่างๆ และสามารถแสดงข้อมูลจากตัวแปรได้อย่างง่าย ที่สำคัญสามารถดูข้อมูลผ่าน web ได้ด้วย ข้อมูลที่แสดงอยู่ในรูปแบบ JSON การทำงานแบบนี้ Go เตรียมไว้ให้แล้ว

Read More…