gin Archive

เพิ่งเห็นบทความเรื่อง Developing a RESTful API with Go and Gin จาก go.dev

เพิ่งเห็นว่าใน Go.dev นั้นมีบทความใหม่เรื่อง Developing a RESTful API with Go and Ginเป็น tutorial ของการพัฒนา RESTful API ด้วย Gin web frameworkซึ่งเหมาะมาก ๆ สำหรับมือใหม่สาย Goมาดูกันว่ามีเนื้อหาอะไรบ้าง

Read More…

ลองทดสอบกับ Go gin ด้วย test mode

จากกลุ่ม Golang Thailand มีคำถามเกี่ยวกับการทดสอบระบบงานที่พัฒนาด้วยภาษา Goโดยในคำถาม จากที่เข้าใจเป็นดังนี้ ระบบงานพัฒนาด้วย Gin web framework ทำการ post data ด้วย Form data ต้องการทดสอบผ่าน Test mode ของ Gin + HttpTest

Read More…