เพิ่งเห็นข่าวที่ทาง Microsoft ปล่อย Garnet 1.0 ออกมาซึ่งมีแนวทางการใช้งานเหมือนกับ Redis ที่เพิ่งเปลี่ยน licence การใช้งานไปโดยที่พัฒนาบน Redis serialization protocol (RESP) ของ Redis เป็น open source 100%และมี feature เป็น subset ของ Redis แถวเร็วกว่าด้วยในปัจจุบันยังไม่เทียบเท่า แต่ก็เพิ่มเรื่อย ๆ ยังชวนให้นักพัฒนาเข้ามาร่วม contribute ด้วยดูเพิ่มเติมได้ที่ API compatability

Read More…