วันนี้มีการพูดคุยเรื่องปัญหาการจัดการข้อมูลชนิด Floating-point ในภาษา JavaScript ปัญหาคือ การเปรียบเทียบค่า หลังจากทำการประมวลผลแล้ว ไม่ถูกต้องตามที่คาดหวัง ยกตัวอย่างเช่น 0.1 + 0.2 น่าจะต้องเท่ากับ 0.3 แต่ที่เจอใน JavaScript กลับไม่ใช่ !!

Read More…