จากปัญหาเรื่อง Kata FizzBuzz  นั้นเป็นปัญหาที่ง่ายมาก ๆ ดังนั้นเราจึงสามารถแก้ไขปัญหาได้หลากหลายแนวทาง ซึ่งมันเหมาะสำหรับการเรียนรู้ ฝึกฝนกระบวนการคิด ฝึกฝนการเขียนโปรแกรมตามแนวคิด Test-Driven Developer (TDD) ดังนั้นมาดูอีกแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ Dependency Injection เริ่มกันเลย

Read More…