ในโลกของ Event-Driven Architecture นั้นมักจะมีการออกแบบ event ต่าง ๆสำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนการทำงานแต่สิ่งหนึ่งที่มักจะขาดหายไปคือ เอกสารของแต่ละ event ว่ามีรายละเอียดอย่างไรแต่ละ event ข้าม service หรือ domain อะไรบ้างดังนั้นถ้ามีเครื่องมือมาช่วยจัดการน่าจะดีขึ้นหนึ่งในเครื่องมือที่น่าสนใจคือ EventCatalog

Read More…