ethereum Archive

สรุปการสร้าง Smart Contract บน Ethereum ของทีมชาวนา

จากงาน Blockchain Hackathon ซึ่งเขียนอธิบายไว้ที่ Blog ก่อนหน้า นั้นอยู่ร่วมกับทีมสร้างระบบเกี่ยวกับชาวนา โดยแนวคิดคร่าว ๆ คือ ต้องการเก็บข้อมูลของการผลิตข้าวของชาวนา ตั้งแต่ก่อนการปลูก การปลูก การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการซื้อขายข้าว รวมไปถึงรู้ได้เลยว่าข้าวแต่ละถุงที่เรา ๆ ท่าน ๆ กินกันอยู่ มีประวัติในการปลูกอย่างไรบ้าง เพื่อทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในข้าวที่กินอยู่ เพื่อทำให้ชาวนาสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลการเกษตรได้ สุดท้ายเพื่อทำให้ชาวนามีชีวิตที่ดีขึ้น (Better Farmer)

Read More…

สวัสดี Ethereum ด้วย Hello World Project

สองวันหนึ่งคืนในการเข้าร่วมงาน Blockchain Hackathon ได้รับความรู้และประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับ แนวคิด Blockchain ทั้งในยุค 1.0 และ 2.0 Blockchain ecosystem Ethereum การสร้าง Contract ใน Ethereum การพัฒนาระบบด้วย web3.js รวมทั้งสิ่งที่สำคัญมาก ๆ คือ การพัฒนาระบบงานผ่าน Contract ของ Ethereum เป็นแนวคิดที่สนุกมาก ๆ เทียบง่าย ๆ ก็คือ Serverless นั่นเอง ดังนั้นมาลองสร้างระบบงานง่าย ๆ ผ่าน Contract ของ Ethereum กันดีกว่า เพื่อจะได้เข้าใจกันมากขึ้น

Read More…