พอดีมีการพูดคุยเรื่องของ Playwright กันนิดหน่อยสิ่งที่น่าสนใจคือ โครงสร้างหรือ architecture ของ Playwright ว่าเป็นอย่างไรรวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่มักเกิดขึ้นจาก end-to-end testingนั่นก็คือ Flaky test หรือการทดสอบที่พังง่าย และ หาปัญหาได้ยากมากๆทำให้ชุดการทดสอบไม่น่าเชื่อถือ

Read More…