ทาง กกต นั้นทำการสร้างระบบ ECT Report ขึ้นมา(ระบบรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ)เพื่อรวบรวมคะแนนการเลือกตั้งจากทั้งประเทศสามารถดูผ่านทางเว็บ ectreport.com กันได้เลย มีให้ดูดังนี้ แสดงผลการนับคะแนน จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ ดูในแต่ละจังหวัด ดูผลตามพรรค ดังนั้นสำหรับนักพัฒนา ลองมาส่องดูหน่อยว่าระบบนี้เป็นอย่างไร

Read More…