วันนี้ต้อง share หน้าจอของ app ใน Android phone นิดหน่อยไหน ๆ ก็ใช้งาน Android Studio อยู่แล้วก่อนหน้านี้ใช้งาน scrcpy ไปแต่ไม่อยากติดตั้งอะไรเพิ่ม เลยแนะนำให้ใช้งาน Device mirroringซึ่งเป็น preview feature นั่นเอง

Read More…