วันนี้นั่งดูและเขียน code ด้วยภาษา Swift สำหรับพัฒนา iOS app พบว่าในหลาย ๆ ส่วนการทำงานใช้ Delegate pattern เพื่อเชื่อมต่อการทำงานในแต่ละส่วน เช่น User Interface Data model Networking layer Service layer Helper class มีเป้าหมายเพื่อไม่ให้ code ผูกติดกันมากจนเกินไป หรือ เรียกว่า Loose coupling แต่ละส่วนแยกกันทำงานชัดเจน แต่ทำให้ code ที่พัฒนาด้วยภาษา Swift เต็มไปด้วย protocol !! คำถามที่น่าสนใจคือ มันมีวิธีการอื่นที่ดีกว่านี้ไหม

Read More…