จากบทความเรื่อง Dependency Injection Made Simple ทำการอธิบายเรื่อง Dependency Injection และ Dependency Inversion Principle (DIP) ทำให้เข้าใจว่าวิธีการนี้มีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนา software สิ่งที่น่าสนใจคือ การจัดการ Dependency Injection ในระบบงานด้วย Dagger ซึ่งเป็น library ที่นักพัฒนาหลาย ๆ คนไม่น่าจะพลาด โดยเฉพาะ Android Developer น่าจะรู้จักและใช้งานกันเกือบทุกคน !! ในบทความข้างต้นใช้ Dagger 1 แต่ในบทความนี้ใช้ Dagger 2 นะครับ ดังนั้นเรามาดูในรายละเอียดว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง

Read More…