วันนี้มีโอกาสไปแบ่งปันเรื่อง Automated Acceptance Testing ด้วย Robot Framework ที่ Software Park Thailand ได้รับคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมาก ๆ คือ สามารถเขียน Robot Framework เพื่อดึงข้อมูลจากไฟล์ CSV (Comma-Separated File) ได้ไหม ? ดังนั้นมาดูคำตอบกันว่าเป็นอย่างไร

Read More…