เมื่อเช้านี้เห็นมีการ share บทความเรื่อง 4 Simple Tricks to Avoid Merge Conflicts ทำการอธิบายถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการรวม source code ของทีม ซึ่ง developer มักจะเรียกว่า Merge conflict จึงนำมาแปลกันนิดหน่อย น่าจะมีประโยชน์บ้างนะ มาดูกันว่ามีวิธีการอะไรบ้าง

Read More…