วันนี้ทำการเขียน RESTful API ด้วยภาษา Go ซึ่งมีการใช้ข้อมูลร่วมกัน จัดเก็บในรูปแบบของ map การทำงานนั้นเป็นปกติมาก ๆ แต่เมื่อทำการลองยิง performance ดูหน่อยเท่านั้น ก็เจอ Runtime error ดังนี้ fatal error: concurrent map read and map write

Read More…