จากที่คุยเรื่อง Component Testing ของ Cypress ใน alpha versionหรือเรียกว่า Cypress Component Testing Libraryพบว่า มีความเข้าใจผิดเรื่องของ Component testing นิดหน่อยเพราะว่า ชื่อดันไปเหมือนกับ Service Component Testing ใน Microservices อีกด้วยจึงทำการอธิบายไว้นิดหน่อย

Read More…