coding-standard Archive

ว่าด้วยเรื่อง Tab กับ Space ในการเขียน code !!

เห็นมีการพูดถึงเรื่องของการใช้ Tab และ Spacebar ใน code ซึ่งในความเป็นจริงมันคือเรื่องของ Coding standard ที่ทีมพัฒนาต้องตกลงร่วมกัน ว่าจะเดินไปในทิศทางไหน โดยในปัจจุบันมีเอกสารหรือแหล่งอ้างอิงจำนวนมาก จึงทำการสรุปมาไว้นิดหน่อย มาเริ่มกันเลย

Read More…

แนะนำการใช้งาน SwiftLint เพื่อตรวจสอบ code

วันนี้ Swift developer ทำการตรวจสอบรูปแบบของ source code กันหรือไม่ ? มีข้อตกลงในการเขียน code ( Code convention ) หรือไม่ ? ถ้ายังไม่มีขอแนะนำ SwiftLint ซึ่งจะช่วยเหลือเรื่องดังกล่าวอย่างมาก โดยอ้างอิงรูปแบบจาก Swift style guide ดังนั้นมาดูการใช้งานกันนิดหน่อย

Read More…

Developer ใช้ Coding Standard กันหรือเปล่านะ ?

เป็นคำถามที่น่าสนใจมาก ๆ ดังนั้น Developer จงตอบกันหน่อยว่ามีข้อตกลง หรือ นำ Coding Standard มาใช้หรือไม่ ? ถ้าตอบว่า ใช้ เชิญข้อต่อไป แต่ถ้าไม่ ให้กลับไปคุยกับทีมซะ !! คำถาม แล้วใช้ Coding Standard ตัวไหน ? คำตอบที่น่าจะได้รับคือ ไม่มี Coding Standard อะไรหรอก เนื่องจากแต่ละระบบ แต่ละ project ก็ใช้แตกต่างกันไป ตามความต้องการของงาน ตามความต้องการของทีม

Read More…