มาทำความรู้จักและลองใช้งาน GitHub CodeQL กันซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อทำการ scan sourcecode ต่าง ๆเพื่อตรวจสอบหาจุดบกพร่องของ code ในมุมมองของ bug และ securityหรือเป็น Static Application Security Testing (SAST)ซึ่งสามารถเขียน query เพื่อหารูปแบบที่ต้องการได้

Read More…