CodePen น่าจะเป็นอีก website ที่นักออกแบบและนักพัฒนาฝั่ง Frontend ใช้งานกันซึ่งตอนนี้สามารถ run Flutter ได้แล้วน่าจะช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทดลอง โชว์ codeและแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาได้อีกเยอะเลยไปลองใช้งานกันดู

Read More…