ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ทาง EnterpriseDB หรือ EDBได้ปล่อย CloudNativePG เป็น open source ออกมาซึ่งเป็น Kubernetes operator สำหรับติดตั้งและจัดการ PostgreSQL cluster บน Kubernetes นั่นเอง

Read More…