SOLID Principle เป็นแนวคิดสำหรับ Object-Oriented Design (OOD) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ code ที่เราเขียนอย่างมาก และเป็นแนวคิดเพื่อช่วยปรับปรุง code ให้ดีขึ้น โดยในแต่ละปีจะมีการจัดทำปฏิทินขึ้นมา เรียกว่า ปฏิทิน Software Craftsmanship Principle ซึ่งในปี 2015 ไม่มีการทำ แต่ในปี 2016 นั้นมีแน่นอน ดังนั้นจึงเอาหน้าตาปฏิทินที่เขาออกแบบไว้มาให้ดูดังนี้ ใครสนใจก็ไปร่วมระดมทุนในการผลิตได้นะครับ

Read More…