จาก ThoughtWorks Technology Radar นั้น มีเทคนิคที่น่าสนใจ คือ BFF (Backend For Frontends) เนื่องจากในปัจจุบันระบบงาน จำเป็นต้องสนับสนุน client มากมาย ไม่ว่าจะเป็น web browser, mobile และ embedded system จากเดิมเราจะทำการสร้าง Backend APIs เพียงตัวเดียวสำหรับทุกอย่าง แต่เรากลับลืมไปว่าแต่ละ client นั้น มีหลายสิ่งที่แตกต่างกันทั้ง hardware, performance และขนาดของ network ดังนั้น สิ่งที่เราควรจะทำก็คือ แยกBackend APIs ตามชนิดของ client ซึ่งถูกเรียกว่า Backend For Frontends (BFF) นั่นเอง

Read More…