เมื่อวานทำการเขียน blog สำหรับลองใช้งาน Async/Await ด้วยภาษา Kotlin ก็ไปเห็นว่าใน NodeJS 7.6 ขึ้นไปนั้น สามารถใช้งาน Async/Await ได้เลย ไม่ต้องมาใส่ flag hamony ในการ run แล้ว เนื่องจาก Google V8 version 5.5 ได้ทำการเพิ่ม Async function เข้ามานั่นเอง ตอนนี้ NodeJS version 7.7.1 แล้วนะ ดังนั้นลองมาใช้ดูกันหน่อยสิ

Read More…