มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์เรื่องของ API-First development (Design-First)ซึ่งจะตรงข้ามกับ Code-First ที่มักจะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้ แต่แนวทางของ API-First development จะแตกต่างออกไปดังนี้

Read More…