anti-pattern Archive

Web สรุป Architecture Antipatterns ไว้ให้ครบ

ในการออกแบบ architecture ของระบบงานนั้นมีรูปแบบต่าง ๆ มากมาย เช่น แต่ก็มีอีกหลายแบบที่เรียกว่า Anti-pattern architectureซึ่งผมมักจะเรียกว่า architecture ที่ไม่ดีแต่ได้รับความนิยม

Read More…

รูปแบบของการออกแบบ Service ที่แปลก ๆ

จากการแบ่งปันเรื่องของ Microservices ซึ่งเป็นหนึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาแต่สิ่งที่มักจะพบเจอ คือ ทำไปแล้วมีปัญหาหนักกว่าเก่าแสดงว่า อาจจะไม่ได้นำมาเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเปล่านะเมื่อกลับมาดูที่โครงสร้างของระบบงานบ่อยครั้งจะพบปัญหามากมาย จึงทำการสรุปรูปแบบของปัญหาไว้นิดหน่อยอาจจะไม่ใช่ปัญหาก็ได้นะ

Read More…

สรุปเรื่อง Microservices Anti-Patterns

จากเอกสาร Microservices Anti-Patterns: A Taxonomy นั้นทำการสรุปเกี่ยวกับ Anti-patterns หรือแนวทางที่แย่ ๆ สำหรับ Microservicesออกมาประมาณ 20 patterns ที่มักจะพบเจอมาดูกันว่ามี pattern อะไรบ้างเพื่อที่จะไม่ผิดกันอีก !!

Read More…

สรุปรูปแบบของ Developer แย่ ๆ จากบทความเรื่อง The 23 Patterns of Software Negligence

อ่านบทความเรื่อง The 23 Patterns of Software Negligence พูดถึงรูปแบบของ pattern ของนักพัฒนาที่ไม่สนใจในสิ่งที่ทำ แน่นอนว่า ก่อให้เกิดปัญหามากมายตามมา โดยมีรูปแบบที่น่าสนใจดังนี้

Read More…

ว่าด้วยเรื่อง Microservices Anti-pattern ที่น่าสนใจ

สาย ๆ นั่งอ่านบทความเกี่ยวกับ Anti-pattern สำหรับ Microservices ซึ่งแนวคิด Microservices นั้นมันไม่ใช่วิธีแก้ไขปัญหาทั้งหมด สิ่งที่ต้องเข้าใจก่อนคือ เรามีปัญหาอะไรบ้าง จากนั้นจึงหาวิธีการแก้ไข วัดผลและปรับปรุงหรือเรียนรู้จากผลที่ตามมา

Read More…

เรื่องผิดปกติที่มักเกิดขึ้นเป็นปกติสำหรับ Standup Meeting

เรื่องที่น่าสนใจสำหรับ Standup meeting ที่หลาย ๆ ทีม มักจะทำกันตอนเช้าก่อนเริ่มงานในแต่ละวัน แต่ก็มีหลาย ๆ ที่ผิดปกติเกิดขึ้น แต่มันกลับเกิดขึ้นอย่างปกติ ซึ่งขัดแย้งต่อเป้าหมายของมันเอง โดยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มันทำให้ Standup meeting ผิดเพี้ยนไป จนผลลัพธ์ที่ออกมามันดูแย่มาก ๆ ทั้งต่อทีมและองค์กร จึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…

ว่าด้วยเรื่อง Spaghetti Pattern ในชุดการทดสอบ

ในการพัฒนา software นั้นเรามักจะได้ยินคำว่า Spaghetti code บ่อยมาก ๆ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ส่งผลให้การดูแลรักษาระบบเป็นเรื่องที่ยาก และ ต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ๆ โดยปัญหานี้ก็ยังพบเจอในชุดการทดสอบอีกด้วย เนื่องจากทีมพัฒนาไม่สนใจ เนื่องจากทีมพัฒนาไม่ใส่ใจ เนื่องจากทีมพัฒนาไม่ทำการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ หรืออาจจะไม่รู้ด้วยว่า สิ่งที่ทำลงไปนั้นมันก่อให้เกิดปัญหาอย่างไร ดังนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือ ปรับปรุงชุดการทดสอบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการปรับปรุงโครงสร้าง ทั้งการลบชุดการทดสอบที่ไม่ได้ใช้งาน ทั้งเวลาในการทดสอบที่ต้องลดลง รวมทั้งปรับปรุงเรื่องความรู้ความสามารถอีกด้วย คำถามคือ ปัจจุบันเราทำการปรับปรุงกันบ้างหรือไม่ ? หรือเพียงทำให้มันเสร็จไปวัน ๆ เท่านั้นเอง !!

Read More…

Lava flow มันคืออะไร  เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Software อย่างไร ?

วันนี้นั่งดู VDO จากงาน Android Dev Summit เจอคำหนึ่งที่น่าสนใจคือ Lava Flow เกิดความสงสัยว่ามันคืออะไร ? จึงได้ลองหาข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้รู้ว่า มันคือรูปแบบของปัญหาอย่างหนึ่ง ซึ่ง developer ทุก ๆ คนน่าจะเคยเจอ และ เคยทำกันมาบ้าง

Read More…