acceptance-test Archive

ทำความรู้จักกับ Gauge สำหรับการทดสอบระบบงาน

มาทำความรู้จักกับ Gauge เป็น test automation framework สำหรับการเขียน acceptance test ขึ้นมาในรูปแบบของ Markdown ช่วยทำให้สามารถเขียนชุดการทดสอบในรูปแบบเอกสารสาร (Documentation) ตอบโจทย์เรื่องของ Living documentation อย่างมาก น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ มาเริ่มกันเลย

Read More…

คำถามที่น่าสนใจ “จะทดสอบ Facebook API กันอย่างไรดี ?”

จากการพูดคุยเรื่อง การทดสอบ Facebook API คำถามหลักคือ จะเขียนทดการทดสอบอย่างไรดีล่ะ ? Unit/Integration/System test ? ต้องทำการ Mock/stub ระดับ API หรือ service ? ส่วนตัวผมมีแนวคิดสำหรับกรณีนี้ดังนี้

Read More…

สิ่งที่ควรทำสำหรับ Automated Acceptance Testing

จากการลงมือทำ Automated Acceptance Testing นั้น พบว่ามันไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลย ซึ่งมันบั่นทอนชีวิต และ จิตใจอย่างรุนแรง มันมีเรื่องที่ไม่ควรทำมากมาย มันไม่มีรูปแบบในการทำที่ตายตัว หรือ ชัดเจน มันเป็นเรื่องที่ต้องลงมือทำ ดู feedback และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงทำการสรุปสิ่งที่ควรทำสำหรับ Automated Acceptance Testing ดังนี้

Read More…

ว่าด้วยเรื่องของ 3C => Card, Conversation, Confirmation

วันนี้ได้อ่านหนังสือ Extreme Programming Installed ได้ทำการอธิบายเกี่ยวกับ 4 ส่วนสำคัญของ Extreme Programming ประกอบไปด้วย On-site customer Working with programmer ใช้ planning game สำหรับการเลือก user story ที่มีคุณค่าขึ้นมาทำ Small release แต่ส่วนที่สำคัญ และ มักจะผิดพลาดกันอย่างมาก ก็คือ ส่วนของ “User Story” ดังนั้นมาทำการแก้ไข และ ปรับปรุงกันเถอะ

Read More…

แนะนำการเขียน Test ที่มีประสิทธิภาพ :: เน้นว่าจะทดสอบอะไรก่อนเสมอ ?

จากหนังสือ Fifty Quick Ideas to Improve your TESTS ได้แนะนำวิธีปรับปรุงชุดการทดสอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหนึ่งในนั้น คือ ชุดการทดสอบควรเริ่มจากการอธิบายว่า จะทดสอบอะไร (What) หรือ พฤติกรรมการทำงานของระบบตาม Use case มากกว่าการลงรายละเอียดของการทำงานจริง ๆ (How) อ่านดูแล้วอาจจะงงบ้าง ไม่มากก็น้อย ดังนั้น มาดูในรายละเอียด และ ตัวอย่างกันดีกว่า

Read More…

แนวทางในการเขียน Acceptance test ที่ดี

จากการแบ่งปันเรื่อง Automated Acceptance Test with Robotframework มีคำถามที่น่าสนใจ คือ มีแนวทางสำหรับการเขียน Acceptance test ที่ดีแนะนำไหม ? ดังนั้นผมจึงขอสรุปแนวทางไว้ดังนี้

Read More…

Android :: Functional Testing ด้วย Calabash

หนึ่งในปัญหาที่เรามักพบในการพัฒนา Mobile application คือ การขาดความเชื่อมโยงระหว่าง Requirement Development QA/Testing เนื่องจากเราทำทุกอย่างแบบ manual นั่นเอง ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นมามากมาย และจะมีปัญหาเยอะมาก ตามจำนวน feature และความซับซ้อนของระบบ ดังนั้น จึงต้องการพวก Automation tool มาช่วยเหลือ เพื่อเชื่อมโยงส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน

Read More…

Espresso :: UI Test สำหรับ Android application

หลังจากที่เขียนอธิบายเรื่อง การเขียน Unit test สำหรับ Android application ไปแล้ว ครั้งนี้เรามาดู การทดสอบในระดับที่สูงขึ้นมา ซึ่งถ้าไปดูเรื่องการทดสอบ มันจะมีเยอะมากๆ โดยในตอนนี้ขอแนะนำ UI Test ก็แล้วกัน มันชื่อว่า Espresso มาดูกันว่า มันคืออะไร และ ใช้งานอย่างไร

Read More…

Write specifications, not scripts

ปัจจุบันการเขียน Automated test นั้นเริ่มมีการนำมาใช้งานพอสมควร และอาจจะถูกนำมาใช้งานมากขึ้นต่อไป เนื่องจากประโยชน์ที่ได้รับ ง่ายต่อการเรียนรู้ มันมีมากมาย โดยเครื่องมือที่ผมมักแนะนำให้ใช้ ก็คือ Robot framework แต่ในการเขียน Automated test นั้นมักจะเขียนเพียงแค่ให้มันทำงานได้ (Make it Work/Run) โดยไม่สนใจว่ามันอ่านง่าย ทำความเข้าใจง่ายหรือไม่ ส่งผลให้การดูแลรักษายากมากๆ หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ดังนั้น ขอแนะนำ Tip และ แนวคิดต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น ดังนี้

Read More…