ใน Part  4 นี้จะเป็นเรื่องที่ลึกไปอีกขั้น แต่ยังเป็นสำหรับมือใหม่อยู่ !! ประกอบไปด้วย การใช้งาน channel การใช้งาน struct การใช้งาน net/http package การใช้งาน encoding/json package มาเริ่มกันเลย

Read More…