วันนี้ลองไปใช้งาน Go Playground เล่นนิดหน่อยตอนนี้พัฒนาบน Go version 1.12.7พบว่ามันสามารถทำงานได้หลายอย่างกว่าที่คิดซึ่งมีประโยชน์มาก ๆ จึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…