จาก Flutter 2 ที่ออกมา โดยรองรับการพัฒนา web application ด้วยจึงมีปัญหาหนึ่งเรื่องที่ใน community ของกันเยอะนั่นก็คือเรื่องของ SEO Friendly หรือใน Flutter User Experience Research (UXR) ก็มีเช่นกันรวมทั้ง feature อื่น ๆ เช่น Hot Reload (ไม่ต้องมากดได้ไหม) เป็นต้น

Read More…