ปกติในการทำ API testing ด้วย JavaScript และ NodeJS นั้นมักจะใช้งาน library ต่าง ๆ เช่น Jest และ SuperTestรวมไปถึง library/framework อื่น ๆ เช่น cypress และ playwrightแต่ก็มีอีกตังที่น่าสนใจคือ Vitestที่เพิ่งปล่อย version 1 ออกมาเมื่อเดือนที่ผ่านมาซึ่งเบื้องหลังการทำงานคือ Vite ที่เร็วมาก ๆดังนั้นมาลองใช้งานเล่น ๆ กันดู

Read More…