ช่วงนี้เห็น code ในรูปแบบของ Singleton Pattern บ่อยมาก ๆ บางครั้งมันถูกใช้เยอะมากเกินไป โดยแบบไร้ซึ่งเหตุผลที่เหมาะสม ทำให้เกิด Singleton Bubble/Overuse หรือ ใช้งานมากจนเกินไป ดังนั้นจึงกลับไปอ่านหนังสือ Design Pattern ของ Gang Of Four (GoF) กันหน่อย รวมทั้งไปอ่านบทความเรื่อง The Little Singleton Pattern ของคุณ Robert C. Martin ซึ่งทำให้เห็นเหตุผลของการนำ Singleton pattern มาใช้งาน

Read More…