ทาง GitHub ได้ประกาศออกมากบทความ Include diagrams in your Markdown files with Mermaidว่าสามารถเขียน diagram ด้วยรูปแบของ Mermaid ในไฟล์ Markdown ได้แล้ว

Read More…