เชื่อว่า Developer ทุกคนนั้นใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่หน้า computer บางคนใช้เวลามากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ขึ้นมา ทั้งมีคุณค่า และ ไร้ซึ่งคุณค่า มันเป็นโลกที่ใคร ๆ ก็สามารถสร้างได้ และสามารถพัฒนาต่อยอด เพื่อให้เติบโตขึ้นได้เรื่อย ๆ และสามารถเชื่อมโยงกับระบบต่าง ๆ ได้อีกด้วย แต่โลกใบนี้เราไม่ได้ทำอยู่คนเดียวนะ การทำงานเหล่านี้ต้องทำงานกันเป็น TEAM ดังนั้น จะทำอะไรต้องคิด และ ใส่ใจกันหน่อยสิ

Read More…