หลังจากที่ Dart และ Flutter ปล่อย version ใหม่ออกมาให้ใช้งาน
แน่นอนว่า มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตัวภาษา
รวมทั้งเรื่องของ performance
จึงทำการสรุปแบบสั้น ๆ ไว้ดังนี้

Dart 2.15

 • การปรับปรุงหลักคือ เรื่องของ concurrency ที่เพิ่มเรื่อง worker isolatesเข้ามา ช่วยปรับปรุง performance ให้ดีขึ้น
 • ทำการ compress pointer ซึ่งช่วยลดการใช้งาน memory ลง ส่งผลดีต่อ Flutter อีกแล้ว
 • เพิ่ม Constructor tear-offs ช่วยให้การสร้าง Fluter UI ได้ง่ายขึ้น
 • ปรับปรุงเรื่องของ generic และ enum อีกแล้ว !!
 • ตอนนี้ Dart DevTools เพิ่มเข้ามาใน Dart SDK แล้ว
 • Dart จะทำกาค้นหาและตรวจสอบ secret keys ในระบบ และทำการแจ้งเตือนให้รู้ ช่วยเรื่องของ security ได้เยอะเลย สำหรับคนขี้ลืม เนื่องจากเรื่องนี้เจอเยอะมาก ๆ ใน GitHub repository

Flutter 2.8

 • Start time ของ app เร็วขึ้น
 • ใช้ memory น้อยลง
 • ใช้ความสามารถของ Dart 2.15 จากด้านบน
 • เห็นที่เน้น ๆ คือ ขั้นตอนการ authentication จาก google และ apple ที่ง่ายขึ้น
 • ทางสาย game engine ก็มี Flame ที่ปล่อย version 1.0 ออกมาแล้ว

ได้เวลา update กันได้แล้ว

Reference Websites