อ่านเจอ Slide เรื่อง What is an Agile Tester ? ของคุณ Henrik Kniberg
ในงาน Colombo Agile Conference 2014 ที่ประเทศศรีลังกา
พูดเกี่ยวกับ Agile Tester ว่าคืออะไร
มีลักษณะอย่างไร รวมไปถึง mindset
จึงนำมาแปลและสรุปเนื้อหาในส่วนที่น่าสนใจ

Agile Tester คืออะไร

คือสมาชิกภายในทีม agile ซึ่งเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการทดสอบ
ช่วยเหลือทีมเรื่องคุณภาพ และ จะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะส่งมอบงานในแนวทางที่ดีขึ้น

Screen Shot 2557-07-03 at 12.38.43 AM

โดยทีม agile จะประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถต่างๆ

ซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาและส่งมอบงาน และจะไม่มีการทำงานเป็นส่วนๆ แยกกัน
หรือ mini-waterfall ภายในทีม

Screen Shot 2557-07-03 at 12.30.58 AM

ดังนั้นภายในทีม agile จะไม่มี role อะไรทั้งนั้น
มีเพียงคำว่าทีม และสมาชิกในทีมจะมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ
และแน่นอนว่า เรื่องคุณภาพนั้น ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง เป็นความรับผิดชอบของทีม
ดังนั้นทีม agile จึงเป็น Cross-functional team

และที่น่าสนใจคือ QA นั้นไม่ได้ย่อมาจาก Quality Assurance
แต่ย่อมาจาก Quality Assistance คือ ผู้ช่วยด้านคุณภาพให้กับทีม ไม่ใช่เป็นคนรับประกันคุณภาพนะ

Screen Shot 2557-07-03 at 12.32.14 AM

โดยที่ Cross-functional team นั้นไม่ใช้ว่าทุกๆ คนจะต้องมีความรู้ความสามารถในทุกๆ ส่วนของงาน

แต่ว่าทุกๆ คนจะมีความสามารถและเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง
แต่ถ้าใครที่ไม่มีความรู้ในด้านใด ก็ต้องรู้จักเรียนรู้เพิ่มความรู้และความเชี่ยวชาญขึ้นมาเรื่อยๆ ( T Skill )
มันคือ mindset อย่างหนึ่งของสมาชิกทีม agile
อย่าทำตัวเป้นคนที่น้ำเต็มแก้ว แต่ค้องรู้จักเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
และรู้จักแบ่งปันความรู้ให้กับสมาชิกในทีมด้วย

Screen Shot 2557-07-03 at 12.37.31 AM

และปิดท้ายด้วย Mindset ของ Agile Tester ประกอบไปด้วย

Screen Shot 2557-07-03 at 12.39.22 AM

คำอธิบาย

  • ไม่ใช่คนรับประกันเรื่องคุณภาพ แต่ว่าเป็นผู้ช่วยเรื่องคุณภาพให้กับทีม
  • ลดการทำ manual test ด้วยการทำ automated test แทนให้มากที่สุด
  • เน้นเรื่อง Exploratory test ซึ่งต้องสอนสมาชิกให้รู้จักด้วย
  • เน้นในเรื่องความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดแต่ requirement
  • เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่การเริ่มพัฒนา
  • ส่ง feedback ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ
  • ป้องกันการเกิด defect ไม่ใช่เป็นการหา defect ให้มากที่สุด

จาก Slide นี้ทำให้เห็นภาพว่า Agile Tester นั้นเป็นอย่างไร

คือใครในทีม agile ตลอดจนเรื่องหน้าที่ และ mindset ที่จำเป็นต้องมี
วันนี้คุณพร้อมหรือยังกับ Agile Tester …