ไปเจอรูปอธิบายการทำงานของ Web
เมื่อเราทำการกรอก URL ใน web browser
จากนั้นทำการกดปุ่ม enter มันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ก่อนที่เราจะเห็นผลของการทำงาน
ซึ่งนำมาจากที่ Dev.to

Tags: