ไปเจอ tweet ใน Twiter เกี่ยวกับ การตรวจสอบว่า
คุณเป็น Web Developer จริง ๆ หรือไม่
โดยให้เราทำการอธิบายว่า
เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้คืออะไร อย่างไร
ถ้าไม่รู้จักแสดงว่าคุณไม่น่าจะเป็น Web Developer จริง ๆ !!
มาลองทดสอบตัวเองดู

 • Closures
 • Hoisting
 • Reduce
 • this in JS
 • Prototypal inheritance
 • IIFE
 • Promises
 • SPA
 • Virtual DOM
 • Webpack
 • REST
 • Lazy loading
 • JWT
 • CSRF
 • XSS
 • CORS

พอลองดูแล้ว ตอบได้เลยว่า ผมไม่ใช่ Web Developer แน่ ๆ

ปล. ต้องรู็และเข้าใจเรื่องอะไรอีก แนะนำกันได้นะครับ ?