การใช้ VSCode สำหรับพัฒนา software นั้น
ถ้าใครจัดการ version ของ source code ด้วย git
นักพัฒนาทุกคนไม่น่าพลาดกับการติดตั้ง extension ชื่อว่า GitLens

มีความสามารถที่โดนใจหลาย ๆ อย่าง
ทั้งดู history ของการแก้ไขแต่ละบรรทัดหรือแต่ละไฟล์
แถมดูความเปลี่ยนแปลงได้เลย (diff)
อีกทั้งยังเปรียบเทียบในแต่ละ branch ได้อีก
คิดว่าไม่น่ามีใครพลาดที่จะไม่ติดตั้ง extension นี้นะ
ใครยังไม่ติดตั้ง ติดตั้งซะ แล้วใช้งานกัน

Extension ดี ๆ จึงมาบอก ใช้ซะ