ในทุก ๆ ครั้งที่เปิด VS Code ขึ้นมาเพื่อทำการเขียน code ต่าง ๆ นั้น
พบว่าก่อนที่จะเขียน code ต้องมีการทำงานดังนี้

  • ย้ายไปยัง develop branch
  • ทำการ pull code และ rebase
  • ทำการ build project ด้วยคำสั่งต่าง ๆ เช่น npm install
  • ทำการ run dev server เช่น npm start

ทำบ่อย ๆ ก็ขี้เกียจ เลยมาเขียน Tasks ใน VS Code ไว้ดีกว่า
เมื่อเปิด VS Code ขึ้นมาแล้ว
จะทำการ run task แบบอัตโนมัติเลย มาสร้างกันดังนี้

ทำการสร้าง folder ชื่อง่า .vscode ขึ้นมาใน workspace

จากนั้นสร้างไฟล์ tasks.json 
โดยที่มีงานต่าง ๆ ที่เราต้องการดังนี้

ทำการ enable การ run task แบบอัตโนมัติ
ด้วยการเปิดที่ Command palette => Manage Automatic Tasks in Folder
และทำการ allow ไปซะ 
จากนั้นทำการเปิด VS Code ใหม่ ก็จะใช้งานได้แล้ว

ลองใช้งานกันดูครับ ง่ายมาก ๆ

Tags: