วันนี้เห็น theme ของ VS Code ชื่อว่า Slack Theme
ซึ่งจะทำให้ VS Code ของเราแสดงผลในรูปแบบของ program Slack
ลองติดตั้งและใช้แล้วสวยดี
ใครสนใจลองใช้งานดูครับ

สามารถเลือก Theme ได้เยอะ

แสดงผลดังนี้

Tags: