เห็น extension ใน VS Code ที่น่าสนใจผ่านจาก feed ของ Facebook
นั่นคือ Thunder Client
ซึ่งอธิบายว่าเป็น Lightweight REST Client for Testing APIs
จะมีรูปแบบคล้ายกับ REST Client และ Postman เลย
จึงลองใช้งานดูหน่อย มาเริ่มกันเลย

การใช้งานคร่าว ๆ กัน

เริ่มด้วยความสามารถพื้นฐาน ประกอบไปด้วย

  • สร้าง Request และ เพิ่มลงไปใน collection ได้ ซึ่งเหมือน Postman เลย
  • สร้าง environment ต่าง ๆ ได้
  • ในแต่ละ request สามารถเขียน Test ได้ เขียน code เองไม่ได้ เลือกตามที่มีให้เท่านั้น ไม่มี pre-request นะ
  • ดูพวก history ต่าง ๆ ได้

เรื่องของ Authentication ในส่วนของ HTTP Request ก็มีให้ทั้ง

  • Basic Authentication
  • Bearer Token
  • OAuth 2.0

โดยรวม เป็นอีกเครื่องมือช่วยทดสอบ API ครับ
เรียนรู้ไว้ไม่เสียหาย เผื่อมี use case ต้องใช้งาน