วันนี้เห็นเพื่อน ๆ  share เรื่อง Visualize Data Structures in VSCode
เป็นการแสดงรูปของ data structure จาก code ของเราใน VS Code
ซึ่งน่าจะมีประโยชน์สำหรับ debug การทำงานของ code ได้ง่ายขึ้น
รวมไปถึงข้อมูลในรูปแบบ JSON ด้วย

ทำการ Download extension :: Debug Visualizer มาใช้ได้เลย

โดยแสดงได้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

 • Chart ต่าง ๆ เช่น pie, histogram เป็นต้น
 • graph
 • table
 • Tree
 • AST
 • Grid
 • SVG
 • Png

อีกทั้งยังสนับสนุนภาษาโปรแกรมเพียบเลย ทั้ง

 • JavaScript/TypeScript
 • Go
 • Python
 • C#
 • PHP
 • Java
 • C++
 • Swift
 • Rust