จาก release note ของ Vs code version 1.58
ที่ปล่อยออกมาเมื่อเดือนที่ผ่านมานั้น
พบว่ามีความสามารถที่น่าสนใจ และ รบกวนการใช้งาน
ยกตัวอย่างเช่น การใช้งาน Teminal ใน editor ได้เลย
ไม่ต้องไปสร้าง tab ในส่วนของ terminal อีกต่อไป

โดยสามารถเข้าไปที่ส่วนของ Command Palette…
และค้นด้วยคำว่า Create Terminal in Editor Area
เท่านี้ก็สร้าง terminal ได้แล้ว
แสดงตัวอย่างการใช้งานดังรูป

ส่วน feature ที่รบกวนมาก ๆ คือ Workspace Trust นั่นเอง
แต่จากปัญหานี้ ได้เพิ่มการ setting ในส่วนนี้ให้เพิ่ม
ช่วยลดการรบกวนไปได้เยอะ

Tags: