ใน VS Code มี extension ชื่อง่า REST Client
สำหรับใช้ทดสอบ RESTFul API ด้วยการส่ง HTTP Request และดู response
ใน VS Code ตรง ๆ แบบง่าย ๆ ได้เลย
ทำให้เราไม่ต้องไปใช้เครื่องมืออื่น ๆ อีกแล้ว

ใครสนใจลองทำการติดตั้งได้เลยครับ

Image for post