เนื่องจากมีงานพัฒนาที่ต้องใช้และเตรียม environment เยอะ
และไม่อยากติดตั้งในแต่ละเครื่องที่พัฒนาเพราะว่า ใช้ resource เยอะ
ก็เลยคิดว่าแนวทางการใช้ server กลางน่าจะแก้ไขปัญหาได้
ซึ่งการพัฒนาก็ใช้ VS Code อยู่แล้ว
ดังนั้น Remote server ผ่าน SSH จึงเป็นคำตอบที่เหมาะสม
ก็เลยบันทึกการใช้งานไว้นิดหน่อย

เริ่มจากการอ่านเอกสารที่ VS Code

แสดงการทำงานดังรูป

https://code.visualstudio.com/docs/remote/ssh

โดยที่ extension ตัวนี้สามารถทำงานได้ทั้ง

  • SSH
  • Container
  • Windows Subsystem for Linux (WSL)

จากนั้นก็ไป setup server ปลายทางที่ต้องการ และ config ssh server ไว้ด้วย

เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ก็ทำการติดตั้ง extension ชื่อว่า Remote-SSH

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-vscode-remote.remote-ssh

ทำการ config SSH server ใน extension ดังนี้

จากนั้นก็เปิดไฟล์และ directory ที่ต้องการบน remote server ได้เลย
กลับไปสู่โลกยุค mainframe ที่ต้องใช้งานผ่าน terminal กันเลยทีเดียว
ซึ่งตอบโจทย์ปัญหาที่เจอได้ดี


อีกตัวที่ใช้ง่ายบ่อย ๆ คือ Cloud Code สำหรับใช้งานผ่าน Google Cloud