เจอปัญหาในการเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบงาน
เช่น ข้อมูลที่ต้องใช้ในการทดสอบ
ทั้งชื่อ นามสกุล email เบอร์โทร
คำถามคือ ถ้าคิดไม่ออกจะทำอย่างไรดี ?
ใช้ กหฟด่าสว ดีไหม ?
ใช้ test test 1234 admin admin ดีไหม ?

ผมคิดว่าไม่ค่อยดี ดังนั้นเราน่าจะไปใช้แบบอื่น ๆ
ยกตัวอย่างเช่นการใช้ library ชื่อว่า Faker ในภาษาต่าง ๆ

การใช้งานอาจจะยากหน่อย
ก็ลองไปดูว่าใน VS Code มี extension ช่วยไหม
ไปเจอ extension ชื่อว่า Random Everything

Demo font test

โดย extension ตัวนี้ ช่วยให้เราสามารถ random ข้อมูลต่าง ๆ ได้เลย

ยกตัวอย่างเช่น

  • ตัวเลข
  • ตัวอักษร
  • ชื่อ
  • ชื่อเต็ม
  • email
  • เบอร์โทร
  • วันที่
  • IP v4, v6
  • ประเทศ
  • GUID

น่าจะมีประโยชน์กันนะครับ